Ansatte

ISOTEK sysselsetter i dag ca 14 høyt kvalifisrte og motiverte arbeidere.
ISOTEK vet hvor viktig det er med kvalifiserte og motiverte arbeidere,
og er opptatt av kompetanseutvikling for de ansatte.