Tjenester

ISOTEK tilbyr tjenester til industri, skip og offshore bransjen

– Isolering mot varme, kulde, lyd og brann.
– Kapsling av rør og tanker
– Isolsjonsjakker
– Utleie av utenlandsk arbeidskraft
– Brannisolering av stålkonstruksjoner
– Overflatebehandling
– Sandblåsing
– Metallisering
– Sprøytemaling
– Passiv brannbeskyttelse
– Produksjon og innredning av offshore kontainere
– Sveise- og platearbeid

ISOTEK har kapasitet til å påta seg oppdrag i alle størrelser.