HMS

Helse, MiljøSikkerhet

I ISOTEK setter vi stor fokus på sikkerhet.
HMS er inkludert i all planlegging og gjennomføring av alle aktiviteter.
ISOTEK skal til en hver tid oppfylle geldene krav som er etablert av kunder og myndigheter.